Zasady dotyczące opinii

Data publikacji: 06/05/2023

Witaj w Zasadach dotyczących opinii Serwisu milenaconlavaligia.pl

Kontakt

Milena Zabielska  prowadząca działalność nierejestrowaną w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń ul. Starowiślna 5/143, Warszawa, Polska, adres e-mail kontakt@milenaconlavaligia.pl, numer telefonu +48 697 180 720.

Każda opinia jest dla mnie cenna i za każdą jestem wdzięczna, dlatego Cieszę się, że tu trafiłaś/-eś!
Szanuję Twój czas i Twoje prawa, dlatego w tym dokumencie zamieszczam informacje o zbieraniu i weryfikowaniu opinii publikowanych przeze mnie w serwisie milenaconlavaligia.pl i na moich kontach w serwisach społecznościowych.

Jak zbieram opinie

W serwisie milenaconlavaligia.pl oraz na moich kontach w serwisach społecznościowych, możesz zapoznać się z opiniami klientów/klientek o moich produktach, usługach oraz o mnie samej.

Publikowane przeze mnie opinie pochodzą wyłącznie od autentycznych klientów/klientek. Prośba o wystawienie opinii wysyłana jest jedynie do osób, które dokonały zakupu moich produktów lub korzystały z moich usług.

Jak weryfikuję opinie

Zapewniam, że opinie pochodzą jedynie od autentycznych klientów/klientek, nie udostępniając możliwości samodzielnego publikowania opinii oraz wysyłając prośbę o wystawienie opinii jedynie do osób, które dokonały zakupu moich produktów lub korzystały z moich usług. Prośba jest wysyłana na adres e-mail wskazany przez klienta/klientkę podczas zakupu.

Zasady wystawiania opinii

Wystawienie opinii w odpowiedzi na moją prośbę jest dobrowolne, a za jej wystawienie nie przysługuje wynagrodzenie w żadnej formie.

Wystawiając opinię, przestrzegaj poniższych zasad:

  1. nie wystawiaj opinii, jeżeli nie jesteś moją klientką/klientem,
  2. formułuj opinię w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny z dobrymi obyczajami oraz netykietą, rozumianą jako zbiór zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w Internecie,
  3. nie naruszaj praw autorskich innych osób.

Zasady publikacji opinii

Udostępniając mi opinię, zgadzasz się na jej wykorzystanie przeze mnie, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy/marki lub konta w serwisie społecznościowym (jeśli udostępnisz mi te dane), do celów marketingowych związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością, w tym promocji produktów własnych, publikacji w serwisie milenaconlavaligia.pl oraz na moich kanałach w mediach społecznościowych.

Jeżeli, udostępniając mi opinię, udostępnisz także swoje zdjęcie, oznacza to zgodę się na wykorzystanie Twojego wizerunku do powyższych celów.

Jeżeli, udostępniając mi opinię, udostępnisz także logo Twojej marki lub inny znak towarowy, oznacza to zgodę na wykorzystanie ich do powyższych celów oraz złożenie oświadczenia o tym, że przysługuje Ci prawo do ich udostępniania podmiotom trzecim. W razie zgłoszenia roszczeń związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem logo/znaku towarowego przez osoby trzecie, zobowiązujesz się do wyjaśnienia sprawy we własnym zakresie, zwalniając mnie od odpowiedzialności.

Publikacja otrzymanej opinii stanowi moje prawo, a nie obowiązek. Opinia niezgodna z Regulaminem może zostać zweryfikowana lub usunięta.

Zgłoszenia

Jeżeli masz zastrzeżenia co jakiejkolwiek opublikowanej przeze mnie opinii, możesz je zgłosić w dowolnej formie, w tym pisząc wiadomość na adres kontakt@milenaconlavaligia.pl.

Twoje zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, informację jakiej opinii dotyczy zgłoszenie oraz Twoje żądania (nieobowiązkowo, ale przyspieszy to i ułatwi rozpoznane zgłoszenia).

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, potwierdzę jego otrzymanie. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w terminie 14 dni na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie Twojego żądania za uzasadnione.

Zmiany dokumentu

Ta wersja Zasad dotyczących opinii obowiązuje od dnia opublikowania 06/05/2023

Zasady dotyczące opinii są dostępne nieodpłatnie przed wystawieniem opinii. Możesz je pobrać w formacie .pdf 

Mogę wprowadzać zmiany w Zasadach dotyczących opinii z ważnych powodów biznesowych, prawnych lub technologicznych.

O zmianach informuję poprzez zamieszczenie w serwisie nowych Zasad dotyczących opinii oraz odpowiedniej informacji.

Do opinii wystawionych przed zmianą stosuje się postanowienia Zasad dotyczących opinii, obowiązujących w chwili ich wystawienia.

Shopping Cart
Scroll to Top